Komunikat techniczny 1

Komunikat techniczny 1.
MAŁOPOLSKA 500-KA – program zawodów.
16.07.2021 (piątek)
17:00 – Otwarcie biura zawodów.
17:00-19:00 – Wydawanie pakietów startowych.
19:00-19:15 – Odprawa techniczna.
19:15-20:00 -Wydawanie pakietów startowych.
20:00 -Zamknięcie biura zawodów.
17.07.2021 (sobota)
05:00 -Otwarcie biura zawodów.
05:00-06:30 -Wydawanie pakietów startowych
06:30-06:45 -Odprawa techniczna.
06:50 -Zamknięcie biura zawodów.
06:55 -Otwarcie strefy startowej.
07:00-07:05 -Start zawodników na dystansie 250 km.
07:10-08:00 -Start zawodników na dystansie 500 km.
08:00 -Zamknięcie strefy startowej.
17:00 -Otwarcie strefy mety.
18.07.2021 (niedziela)
03:00 -Zamknięcie trasy zawodów 250 km.
08:00 -Uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów.
18:00 -Zamknięcie trasy zawodów 500 km.
19:00 -Zamknięcie strefy mety.
Baza ultramaratonu znajduje się na Kampingu przy restauracji Czartak w Gorzeniu Górnym.
Nadanie przepaku do DPK następuje tylko w trakcie pracy biura zawodów.
Przez cały czas trwania zawodów dostępni będą: komandor maratonu, sędzia główny oraz kierownik biura zawodów pod numerami telefonów zamieszczonymi w regulaminie zawodów (numery telefonów umieszczone będą również na odwrotnej stronie numerów startowych zawodników).
Dekoracja zawodników następować będzie indywidualnie, bezpośrednio po przekroczeniu przez zawodnika linii mety.
Odbiór przepaku na mecie będzie możliwy po zakończeniu pracy DPK i dotarciu jego obsługi do bazy ultramaratonu.
Partnerem Małopolskiej 500-ki jest MAŁOPOLSKA.