Regulamin

 

DYSTANS “500 KM”
REGULAMIN ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO MAŁOPOLSKA 500-KA

ORGANIZATORZY
Peleton Aquila Wadowice

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Artur Byrski
Sędzia Główny – Robert Janik
Sędzia Startu/Mety – Bogusław Porzuczek
Monitoring GPS – Robert Janik
Kierownik Biura zawodów – Anna Tatar

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW
Małopolska 500-ka odbędzie się w dniach 18-19 lipca 2020
BAZA ULTRAMARATONU
Szkoła Podstawowa w Wadowicach
W Biurze zawodów będzie udostępnione około 80 miejsc noclegowych z własną karimatą i śpiworem. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia.
MIEJSCE
Start – Plac Jana Pawła II w Wadowicach
Meta – baza imprezy

PROGRAM
17 lipca 2020 / piątek/
Godz. 17.00 – 21.00 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, wydawanie numerów
Pakiety będą wydawane także po 21 do 23.00
Godz. 19.30. spotkanie integracyjne

18 lipca 2020 / sobota/
5.30 – 6.30 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, wydawanie numerów i pakietów
6.30 odprawa techniczna, uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 7.00 START “500 km” – grupy 6 osób co 5 minut SOLO i OPEN
Grupy startowe OPEN ustalane są wg rankingu 2019 r PPUltra. Kolejność startu od grup najszybszych do najwolniejszych. Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100 m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO.
Grupy startowe SOLO ustalane są wg aktualnego rankingu PPUltra. Kolejność startu grup od najwolniejszej do najszybszej. Zawodnicy na odcinku do 5 km mają obowiązek rozdzielenia się tak aby odległość pomiędzy zawodnikami wynosiła minimum 100 m lub zawodników w kat. OPEN.
Grupy startowe TEAMY/SUPPORT (czyli grupy dobrane indywidualnie, wspomagane indywidualnym wsparciem technicznym-towarzyszący samochód, indywidualne wsparcie żywnościowe na PK podawane przez osobę towarzyszącą, podawanie wsparcia żywieniowego z samochodu na trasie lub tylko jej części itp). Maksymalna liczba zawodników w grupie 6 osób.
Grupy startowe w kategorii TEAM stratują 5 minut po ostatniej grupie z kategorii SOLO.
Godz. 2.00 /niedziela/ przyjazd pierwszych grup z dystansu “500 km” na METĘ, wręczenie medali

19 lipca 2020 /niedziela/
Godz. 18.00 zamknięcie imprezy, limit czasu przejazdu “500 km” – 35 godzin.

CEL ULTRAMARATONU
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
2. Sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze
3. Promocja miejscowości oraz terenów Małopolski przez które przebiega trasa zawodów
4. Uczczenie setnej rocznicy narodzin Jana Pawła II
4. Marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych
5. Kwalifikacja do XII edycji BBT 1008km 2020 r /dotyczy tylko osób od 23 lat/

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW
Wyścig liczy 508 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbywa się na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Pogórza Karpackiego i Beskidów . Suma przewyższeń wynosi około 5600m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 10 lipca 2020.
Start odbędzie się z Placu Jana Pawła II /rynek główny/ w Wadowicach
Na starcie uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
Uczestników obowiązuje limit czasu: OPEN/SOLO – 35 godzin; kat TEAM/SUPPORT (T1-33 godz. ; T2-31 godz. ; T4-27 godz. ; T6-25 godz.)
Duży Punkt Kontrolny – (około 320 km) – ciepły posiłek, prowiant na dalszą drogę, możliwość wzięcia prysznica, miejsce do leżenia, torba z przepakiem
Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość 6
Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.
Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,
Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych PK zawodnik ma obowiązek podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.
Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podpisanie listy na mecie.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2020 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.Trasa dla dystansu “500 km” – na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 6 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.
Limit czasu dla dystansu “500 km” wynosi 35 godzin.

Punkty Kontrolne na których należy podbić kartę: *
PK – 0,00 km START, Pl. Jana Pawła II Wadowice
PK 1 – Krzeszowice
PK 2 – Charsznica
PK 3 – Niepołomice
DPK 4 – Limanowa
PK 5 – Nowy Targ
PK 6 – Zawoja
PK – 508 km META, baza ultramaratonu

Obowiązkowe wyposażenie:

Kask sztywny
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone)
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)
Odblaski i numery dostarczone przez organizatora
Dowód osobisty
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
wsparcie żywnościowe na 6 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonym PK (odpłatność wyłącznie za części)
torbę na przepak
mapę trasy w formie papierowej
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania na stronie monitorowania wyścigu)
numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
imienny pamiątkowy medal /dla osób które ukończyły wyścig/
transmisję online poprzez GPS

8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.peletonwadowice.pl, kkpeletonw@.onet.pl, boguslawporzuczek@gmail.com

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

OPŁATA STARTOWA

do 20.04.2020; 240PLN
do 25.05.2020; 280PLN
do 22.06.2020; 340PLN (po 20.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)
termin wpłat 20.06

OSOBY TOWARZYSZĄCE
Osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

do 20.04.2020; 50 PLN /os.
od 22.06.2020; 60 PLN /os.

Rezygnacja.
W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
do 20.04.2020 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
do 25.05.2020 Zwrot 75% opłaty startowej
po 25.05.2020 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
Zwroty opłat następują po 20.07.2020

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę
do 22.06 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia innej osobie. Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (boguslawporzuczek@gmail.com, kkpeletonw@.onet.pl) i wnieść tylko opłatę rejestracyjną.
W związku z tym, że w roku 2020 limit startujących wynosi 250 zawodników plus 50 osób towarzyszących o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej.

Rachunek do wpłat:
Artur Byrski
ul. Złota 34, Rudze
Nr konta 32 2030 0045 1130 0000 1611 5370
z dopiskiem: Małopolska 500-ka imię i nazwisko

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, lub wsparciu dla kategorii TEAM/SUPPORT
Wszystkich zawodników obowiązuje jazda na rowerach napędzanych tylko siłą własnych mięśni
Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Artur Byrski, Bogusław Porzuczek pisząc na adres: kkpeletonw@onet.pl, boguslawporzuczek@gmail.com
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

*Obecnie wskazujemy prawdopodobne miejsce punktów kontrolnych, ostateczna lokalizacja będzie podana wiosną 2020 r.

**Regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom.