Regulamin

 

REGULAMIN ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO MAŁOPOLSKA 500-KA

 

ORGANIZATOR

Peleton Aquila Wadowice działający przy KS AQUILA Wadowice

 

 1. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Artur Byrski

Sędzia Główny – Robert Janik

Sędzia Startu/Mety – Bogusław Porzuczek

Monitoring GPS – Robert Janik

Kierownik Biura zawodów – Anna Tatar

 1. TERMIN

Małopolska 500-ka odbędzie się w dniach 11-12 lipca 2020 oraz 18-19 lipca 2020

 1. BAZA ULTRAMARATONU

Restauracja Czartak – Gorzeń Dolny.

MIEJSCE

Start – Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym

Meta – Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym

 

 1. PROGRAM

10 lipca 2020 /piątek/

17:00-19:00 rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

11 lipca 2020 /sobota/

5:30-6:30 rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

7:00 Start zawodników. Zawodnicy startują pojedynczo w 1-minutowych odstępach czasowych

12 lipca 2020 /niedziela/

Ok. 4:00 przyjazd pierwszego zawodnika na metę

19:30 zamknięcie biura zawodów.

 

17 lipca 2020 /piątek/

17:00-19:00 rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

18 lipca 2020 /sobota/

5:30-6:30 rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

7:00 Start zawodników. Zawodnicy startują pojedynczo w 1-minutowych odstępach czasowych

19 lipca 2020 /niedziela/

Ok. 4:00 przyjazd pierwszego zawodnika na metę

19:30 zamknięcie biura zawodów.

 

Zawodnicy startują tylko w kategorii SOLO C-19 w jednym z podanych terminów (11 lub 18 lipca). Kolejność startu zawodników zależy od aktualnego miejsca w rankingu PPUltra.

 

 1. CEL ULTRAMARATONU
 2. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
 3. Sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze
 4. Promocja miejscowości oraz terenów Małopolski przez które przebiega trasa przejazdu
 5. Uczczenie setnej rocznicy narodzin Jana Pawła II
 6. Marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych
 7. Kwalifikacja do XII edycji BBT 1008km 2020 r /dotyczy tylko osób od 23 lat/
 8. Uzyskanie punktów rankingowych w PPUltra.

 

 1. TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

Wyścig liczy 508 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

Odbywa się na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Pogórza Karpackiego i Beskidów . Suma przewyższeń wynosi około 5600m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 1 lipca 2020.

Start odbędzie przed restauracją Czartak w Gorzeniu Dolnym.

Na starcie uczestnicy  zachowują bezpieczną odległość  startując indywidualnie w 1-minutowych odstępach czasowych.

Uczestników obowiązuje limit czasu przejazdu:  35 godzin.

Punkt Kontrolny – (Limanowa: 320 km) – podbicie karty przejazdu;  woda, izotonik i prowiant na dalszą drogę.

Wirtualny Punkt Kontrolny – (Krzeszowice: 95 km, Charsznica: 175 km, Niepołomice: 255 km, Nowy Targ: 410 km, Zawoja: 470 km) zawodnik nie ma obowiązku zatrzymywać się – ślad rejestrowany przez nadajnik gps.

Meta – podbicie i oddanie karty przejazdu; uczestnik otrzymuje ciepły posiłek, medal oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego.

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie organizatora.

Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej (on line, w formie załącznika w mailu lub w formie papierowej otrzymanej w pakiecie startowym).

Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

Na wyznaczonym PK zawodnik ma obowiązek podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.

Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podpisanie listy na mecie.

 

Wybór daty startu:

Zawodnicy zapisani na listę startową z uiszczoną opłatą rejestracyjną do 31.05.2020 startują 18 lipca 2020.

Zawodnicy zapisani na listę startową z uiszczoną opłatą rejestracyjną od 01.06.2020 startują 11 lipca 2020.

Istnieje możliwość zmiany daty startu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z organizatorem (do 12.06.2020)

 

 1. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy Małopolska 500-ka odbywa się na zasadzie indywidualnego treningu długodystansowego z pomiarem czasu przejazdu po wyznaczonej trasie. Przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2020 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Limit czasu dla dystansu “500 km” wynosi 35 godzin.

 

Obowiązkowe wyposażenie:

Kask sztywny

Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone), zalecana jazda w kamizelce odblaskowej.

W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)

Numery startowe dostarczone przez organizatora

Dowód osobisty

Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

Ze względów bezpieczeństwa należy zachować bezpieczną odległość (2m) między zawodnikami oraz obsługą przed ,w trakcie oraz po zakończeniu ultramaratonu.

 

 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

pakiet startowy

wsparcie żywnościowe na PK Limanowa (woda, izotonik, prowiant na drogę)

ciepły posiłek na mecie

mapę trasy w formie papierowej

elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania na stronie monitorowania wyścigu)

numer startowy

upominki od sponsorów

pamiątkowy medal /dla osób które ukończyły wyścig/

transmisję online poprzez GPS

pamiątkowe puchary za miejsca 1-3 dla kobiet i mężczyzn ufundowane przez Burmistrza Wadowic.

 

 1. KARY

Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

 

 1. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.peletonwadowice.pl, kkpeletonw@.onet.pl, boguslawporzuczek@gmail.com

 

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

 

OPŁATA STARTOWA

90 PLN – do 30 czerwca lub wyczerpania limitu miejsc.

 

Rezygnacja.

Możliwość rezygnacji z udziału możliwa jest do 12 czerwca 2020.

Zwrotowi podlega tylko opłata startowa.

W przypadku rezygnacji z udziału na zasadach wcześniejszych (kategoria OPEN, SOLO, TEAM) zwrócona zostanie pełna opłata startowa (termin do 12.06.2020), w przypadku braku rezygnacji zawodnik zostanie przepisany do kategorii C-19, a zwrotowi ulegnie różnica kwoty wcześniejszego wpisowego.

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

Do 22.06 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia innej osobie. Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (boguslawporzuczek@gmail.com, kkpeletonw@.onet.pl) i wnieść tylko opłatę rejestracyjną.

 

Rachunek do wpłat:

Artur Byrski

ul. Złota 34, Rudze

Nr konta 32 2030 0045 1130 0000 1611 5370

z dopiskiem: Małopolska 500-ka imię i nazwisko

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę

Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.

Wszystkich zawodników obowiązuje jazda na rowerach napędzanych tylko siłą własnych mięśni

Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych

Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punkcie kontrolnym oraz napotkanych po drodze sklepach

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Artur Byrski, Bogusław Porzuczek pisząc na adres: kkpeletonw@onet.pl, boguslawporzuczek@gmail.com

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.